Soru Köklerini Tanımak

 

4- Soru köklerini tanımak:

Paragraf soru köklerini tanımak soruyu çözmenin yarısı eder. Paragraf soru kökleri genelde iki şekilde karşımıza çıkar:

1) Bilgi Soru Kökleri
 • It is stated in the passage that —-
 • According to write/passage —-
 • The writer points argue that —
 • It is explained in the passage that —-

Benzeri şeklinde karşımıza çıkar. Bu tür sorularda çok fazla yorum yapmadan direkt yazarın paragrafta verdiği bilgilerden yola çıkılmalıdır.

 

Örnek Soru:
Ayşe was born into a rich family. Her father was a teacher as well and taught her how to read and write before she attended primary school. When she was in her twenty she was already an able doctor. At the time her father lost everything he had.

As we learn from the passage —-.

A) Ayşe’ s father has another job as well as being a teacher. (doğru cevab)

B) Ayşe’s father could read from an early age as her daughter did. (elenir)

C) After Ayşe became a doctor, she became rich like her father.

D) It was easy for her to be a doctor. (elenir)

E) She got disappointed when her father went bankrupt

 • “A” şıkkı doğru cevap çünkü dikkat ederseniz “another job” kelimesinin aynısı “as well” kelimesinden çıkıyor. Genelde bilgi sorularında eş anlamlı kelimler doğru şıkta verilir. Bunu unutmayın!
 •  “B” şıkkı elenir çünkü “could” modalı babasını değil Ayşe’ yi işaret etmeliydi.
 • “C” şıkkı elenir çünkü “rich” kelimesinde yola çıkarsak Ayşe’nin babası gibi zengin olduğu bilgisi yok ayrıca babası zaten iflas etmişti Ayşe doktor olduğunda.
 • “D” şıkkı yanlış çünkü “easy” kelimesinden yola çıkarsak Paragrafın hiç bir yerinde kolay ya da zor diye bir kelime bulamıyoruz.
 • “E” şıkkı elenir çünkü; “disappointed” kelimesinden yola çıkarsak paragrafın hiç bir yerinde üzgün ya da mutlu sıfatları geçmiyor.

Genelde bilgi sorularında şıklarda verilen zarf, sıfat, modal v.s kelimelerin eş anlamlıları doğru cevap olarak karşımıza çıkar. Bunu unutmayın!

2) Yorum Soru Kökleri:

We can deduce from the passage —-

We infer from the passage —-

One can/ may conclude from the passage that —-

It is implied in the passage that

Benzeri şeklinde karşımıza çıkar. Bu soru tarzında biraz yorum yapmamız gerekebilir ama yaptığımız yorumlar kesinlikle parafta verilen, yani bizim sınırlayan bilgilerin dışına çıkılmadan yapılmalıdır. Bu soruları çözmek için bilgi sorularında olduğu gibi eş anlamlı kelimelerden gitmek yanlış olur. Daha çok bizden istenen mevcut bilgilerden yola çıkıp doğru cevabı bulmaktır.
Örnek soru:
It was raining and Omar Hoca was looking through his window and thinking about his students, because the exam was nearing. For a second he compared the falling leaves in his garden to his students who gave up and stopped attending his classes. Then he a nice smile appeared in his eyes because he thought about the other students who were truly loyal ones.

 

We infer from the passage —-

A) The only thing Omar Hoca was really caring about was his students.

B) Omar Hoca was an English teacher.

C) The time in the paragraph was a day in autumn.

D) All of his students were motivated enough.

E) The garden was in need of care.

 • “A” şıkkı elenir çünkü “the only thing” sözcük öbeğine karşılık gelecek bir kelime yok dahası öğrencilerini düşünmesi başka hiç bir şeyi düşünmediği anlamına gelmez.
 • “B” şıkkı doğru da olabilir yanlış ta. Paragrafta bununla ilgili bir bilgi mevcut değil. Ancak Omar Hocanın İngilizce öğretmeni olduğunu bilen öğrenciler varsa buna hemen atlayabilir. Yukarıda değindiğim gibi yorum yaparken paragrafta yorumlarımızı sınırlayan bilgilerin dışına çıkmamalıyız.
 • “C” şıkkı doğru cevab çünkü “It was raining” ve “falling leaves” kelimeleri bir son bahar günü olduğuna işaret ediyor.
 • “D” şıkkı elenir çünkü; “All of his students” yani bütün öğrencileri motive değil çünkü gidenlerin ardından düşünüyordu.
 • “E” şıkkı elenir çünkü bahçenin bakımlı mı bakımsız mı olduğuyla ilgili bir bilgi yok.

Yukarıdaki çözümlemeden de anlaşıldığı üzere anahtar kelimeleri doğru yorumlamak gerekiyor doğru cevabı bulmak için. Dikkat etmemiz gereken nokta yorum yaparken paragrafın dışına çıkmamaktır. Başlangıçta zor görülse de biraz pratikle çok zevkli bir oyun haline getirebilirsiniz yorum sorularını çözmeyi. Ben en çok bu soruları çözerken haz alıyorum mesela.

Kategoriler: YDS Hazırlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.