Çeviri Teknikleri: Türkçe İngilizce
LYS-5 Hazırlık, YDS Hazırlık, YÖKDİL Hazırlık

Türkçe – İngilizce Çeviri Soruları Nasıl Çözülür?

Çeviri Teknikleri: Türkçe – İngilizce Soruları Nasıl Çözülmeli?

Çeviri Soruları – YDS, YÖKDİL ve LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri – Bölüm 4

Çeviri Soruları için Çözüm Teknikleri: Türkçeden İngilizceye çeviri sorularını çözerken, İngilizceden Türkçeye çeviri sorularında olduğu gibi “doğru bağlaç kullanımına, soru kökündeki ifadenin seçeneklere doğru, eksiksiz, fazlasız ve doğru yapısal ve öğesel dizilim ile yansıdığına” dikkat etmek bu soru türünde doğru cevabı bulmak adına bizlere yardımcı olacak unsurlar arasında yer almaktadır.

Çeviri Soruları: Türkçe İngilizce

Şimdi de Türkçe ve İngilizce cümleleri öğe dizilimleri açısından karşılaştıralım:

Türkçe cümlelerde bu dizilim “Subject / Object / Verb” (Özne / Nesne / Yüklem = Ana fiil) şeklindeyken, İngilizce cümlelerde bu dizilim “Subject / Verb / Object” (Özne / Yüklem = Ana fiil / Nesne) şeklindedir.

Gelecek beş soruda bu tarz soruları nasıl çözmemiz gerektiğine daha yakından bakalım;

Soru 1

 

Televizyonun en belirgin avantajlarından biri, hemen herkesin gücünün yetebileceği ucuz ve uygun eğlence olanağı sunmasıdır.

 1. It’s clear that television is advantageous, because it provides cheap and convenient entertainment for everybody.
 2. One of the most obvious advantages of the television is that it offers the opportunity of cheap and convenient entertainment which nearly everyone can afford.
 3. Obviously, almost everyone can afford to buy a television and enjoy its cheap and convenient programmes.
 4. Television, which is affordable for almost everybody, is one of the most advantageous ways of cheap and convenient entertainment.
 5. It’s apparent that television can provide one of the most advantageous ways of entertainment, which is cheap and enjoyable.

Cevap B

Soru cümlesi:

Televizyonun en belirgin avantajlarından biri (ÖZNE), hemen herkesin gücünün yetebileceği (YAN CÜMLE FİİLİ) ucuz ve uygun eğlence olanağı sunmasıdır. (ANA FİİL)

Açıklama:

One of the most obvious advantages of the television (ÖZNE) is that it offers the opportunity of cheap and convenient entertainment which nearly everyone can afford. (YAN CÜMLE FİİLİ)

Özne = Televizyonun en belirgin avantajlarından biri

İngilizce karşılığı = One of the most obvious advantages of the television

Yüklem (ana fiil) = – dır , – dir, – dur, – dür  – Simple Present / Active (+)

Doğru çekimlenmiş İngilizce karşılığı = is (Özne tekil olduğundan)

Nesne = hemen herkesin gücünün yetebileceği ucuz ve uygun eğlence olanağı sunMASIdır

İngilizce karşılığı = that it offers the opportunity of cheap and convenient entertainment which nearly everyone can afford.

(Noun Clause = Özne ve / veya Nesne görevindeki isim cümleleri)

Yardımcı fiil: sunmak – Simple Present / Active (+)

Doğru çekimlenmiş İngilizce karşılığı = offers (Özne tekil olduğundan)

Önemli Not: Ana fiili “BE” olan cümlelerin Özneleri ve/veya Nesneleri yukarıda olduğu gibi bir “Noun Clause” (İsim cümlesi) ile elde ediliyorsa, Noun Clause cümlesinin fiili, diğer bir deyişle yardımcı fiil ana fiil olan “be” fiilinin çevirisine dahil edilir.

Örnek:

The best advice + is + [that you quit smoking immediately.]

The best advice = Özne

is =  Yüklem (Ana fiil)

Türkçe çevirisi = – dır , – dir, – dur, – dür

[that you quit smoking immediately.] = Nesne görevinde Noun clause

Quit = Noun clause cümlesinin fiili

Türkçe çevirisi = bırakmak, vazgeçmek…

Cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdaki gibi olacaktır;

En iyi tavsiye derhal sigarayı bırakman+dır.

Yukarıda görüldüğü gibi noun clause fiili “bırakman” şeklinde ana fiil “be = – dır”a eklenmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ve soru kökünün seçeneğe doğru yansıtılması açısından seçenekler incelendiğinde doğru yanıt B seçeneği olacaktır.

Soru 2

 

İtiraf etmeliyim ki is gereği yurt dışına çıkmak benim için ilginç bir deneyim olacak.

 1. I have to admit that it will be necessary for me to go abroad to become experienced in my job.
 2. I must confess that it will be an interesting experience for me to go abroad on business.
 3. I’m interested in going abroad on business to become experienced in my job.
 4. I claim that going abroad on business will be an interesting experience for me.
 5. I must admit that going abroad on business was an interesting experience for me.

Cevap B

Soru cümlesi:

İtiraf etmeliyim Kİ iş gereği yurt dışına çıkmak benim için ilginç bir deneyim olacak.

Açıklama:

I must confess that it will be an interesting experience for me to go abroad on business.

Yüklem (ana fiil) = itiraf etmeliyim – Özne “ben” olduğundan Present Zorunluluk ifadesi / Active (+)

Doğru çekimlenmiş İngilizce karşılığı = must / have to confess / admit …

Nesne = iş gereği yurt dışına çıkmak benim için ilginç bir deneyim olacak. (Noun Clause = İsim Cümlesi)

Doğru çekimlenmiş İngilizce karşılığı = that* it will be an interesting experience for me to go abroad on business.

*that = cümlelerin önüne gelerek onları isime dönüştüren Noun Clause belirteci

Önemli Not: “that” belirteci ile elde edilen nesne görevindeki Noun Clause cümlelerinde “that” Türkçeye “ki” şeklinde çevrilebilir.

Yüklemler açısından seçenekler incelenecek olursa, C ve D seçenekleri elenir. A seçeneğinde soru kökünde bulunmayan “it will be necessary = gerekli olacak” ve “to become experienced in my job = işimde tecrübeli olmak için” ifadelerine yer verilmiştir. E seçeneğinde ise soru kökünde gelecek zaman ile anlatılan “ilginç bir deneyim olma” ifadesi geçmiş zaman belirten “was” ile ifade edilmiştir, bu nedenlerden ötürü doğru yanıt B seçeneği olmalıdır.

Soru 3

 

Anne-babanın tutumuyla birlikte çevrenin de çocuğun gelişiminde çok büyük etkisi vardır.

 1. Not only the attitude of the parents but also that of the social environment greatly affects the child’s development.
 2. As with the attitudes of the parents, the social environment also has a great influence on the child’s development.
 3. The child is under the influence of the attitudes of both the parents and the social environment.
 4. The attitude of the child depends heavily on the social environment as well as on the parents.
 5. In order for a child to develop properly, the attitudes of the parents and the social environment should be in harmony.

Cevap B

Soru cümlesi:

Anne-babanın tutumuyla birlikte* çevrenin *de çocuğun gelişiminde çok büyük etkisi vardır.

Açıklama:

As with the attitudes of the parents, the social environment also has a great influence on the child’s development.

*As with =  … ile birlikte

*Also =  …da …de

Yüklem (ana fiil) = vardır –  Simple Present / Active (+)

Doğru çekimlenmiş İngilizce karşılığı = has / have, there is / are

Yüklemler ve soru köküne paralellik açısından seçenekler analiz edildiğinde doğru yanıt B seçeneği olacaktır.

Soru 4

 

Kazaların büyük bir çoğunluğu ihmalden kaynaklanmaktadır.

 1. Negligence is the major cause of almost all accidents.
 2. Most accidents occur when drivers don’t take the necessary precautions.
 3. Major accidents are usually the result of reckless driving.
 4. Negligent drivers are usually responsible for major accidents.
 5. The great majority of accidents are caused by negligence.

Cevap E

Soru cümlesi:

Kazaların büyük bir çoğunluğu ihmalden kaynaklanmaktadır.

Açıklama:

The great majority of accidents are caused by negligence.

Özne = Kazaların büyük bir çoğunluğu

İngilizce karşılığı = The great majority of accidents

 

Yüklem (ana fiil) = kaynaklanmaktadır – Simple Present / Passive /  (+)

Doğru çekimlenmiş İngilizce karşılığı = are caused

Alternatif = result from (-den kaynaklanmak)

Özne ve yüklemler açısından seçenekler incelendiğinde, doğru yanıtın E seçeneği olduğu görülecektir.

Soru 5

 

Uzmanlar, dünyanın yiyecek üretiminin nüfus büyümesiyle aynı oranda artmadığını belirtiyorlar.

 1. It’s stated by the experts that the increase in food production isn’t at the same rate as in population growth.
 2. Experts state that food production in the world isn’t increasing at the same rate as population growth.
 3. According to the experts, food production can’t keep pace with the population growth.
 4. The population of the world is growing at such a high rate that experts are trying to find out how to increase food production equally.
 5. Experts say that food isn’t yet produced at such a rate as to meet the requirements of the growing population.

Cevap B

Soru cümlesi:

Uzmanlar, + dünyanın yiyecek üretiminin nüfus büyümesiyle aynı oranda artmadığını + belirtiyorlar.

Açıklama:

Experts  + state  +   (that food production in the world isn’t increasing at the same rate as population growth.)

Özne = Uzmanlar

İngilizce karşılığı = Experts

Yüklem (ana fiil) = belirtiyorlar –  Simple Present / Active / (+)

Doğru çekimlenmiş İngilizce karşılığı = state

Alternatif = remark /explain / specify / signify / point out / stipulate…

Nesne = dünyanın yiyecek üretiminin nüfus büyümesiyle aynı oranda artmadığını (Nesne görevindeki İsim cümlesi (Noun Clause in Object Position)

İngilizce karşılığı = *that food production in the world isn’t increasing at the same rate as population growth

* that = Cümlelerin önüne gelerek, onları birer isime dönüştürmeye yarayan yapılardan bir tanesi.

Yukarıdaki bilgiler paralelinde seçenekler ele alındığında A, C, D seçenekleri elenir. E seçeneğinde Türkçe karşılığı temelde “söylemek, demek, bildirmek” olan “say” fiili “belirtmek” olarak yorumlansa bile, devamındaki soru kökünde değinilmemiş “to meet the requirements = gereksinimleri karşılamak için” ifadesine yer verildiğinden ve soruda isim biçimiyle kullanılan “yiyecek üretimi = food production” ifadesi E seçeneğine fiil olarak yansıtıldığından “produce = üretmek” bu seçenek de elenecek ve geriye doğru yanıt olan B seçeneği kalacaktır.

 

YDS, YÖKDİL ve LYS-5’te karşılaşılan diğer soru türleri için yazılarımız devam edecek.

Diğer konulara ulaşmak için aşağıdaki başlıklara tıklayabilirsiniz.

Cloze Test – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #1

Cümle Tamamlama – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #2

YDS ve YÖKDİL için Çeviri Teknikleri: EN-TR – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #3

YDS ve YÖKDİL için Çeviri Teknikleri: TR-EN – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #4

Bu örneklerin ve kuralların yer aldığı tüm teknikleri, Soru Çözüm Paketimizde ve Soru Çözüm Paketinin yer aldığı üst paketlerimiz olan YDS Hazırlık Paketi ve LYS-5 Hazırlık Paketi‘nde bulabilir ve bu paketlere kayıt olduğunuzda size gönderilen sınav hazırlık kitaplarında da çok fazla örneğin yer aldığını göreceksiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Solve : *
38 ⁄ 19 =