LYS-5 Hazırlık, YDS Hazırlık, YÖKDİL Hazırlık

Cloze Test Soruları Nasıl Çözülür?

YDS, Yökdil ve LYS-5 sınavlarına hazırlık sürecinde adayların tecrübesizlik sebebiyle sıkıntı çektikleri tek alan çözüm teknikleridir. YDS Online olarak tüm adaylara ücretsiz olarak sınavlardaki soru tiplerini örnek sorular üzerinden nasıl çözmeleri gerektiğini anlatarak eşsiz bir kaynak hazırladık. Bu yazımızda Cloze Test Soruları çözüm tekniklerini eklemeye başladık ancak diğer yazılarımızda kalan soru türlerini görebilirsiniz.

Cloze Test – YDS, YÖKDİL ve LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri – Bölüm 1

Cloze Test Soruları

 

A) Cloze Test Soruları

Bu soru tipinde adayların kelime, edat(preposition), dilbilgisi bilgileri doğrudan ölçülürken bahsi geçen konuya anlamca hakim olma becerileri de dolaylı olarak değerlendirilmektedir. Orta uzunluktaki bir paragraf üzerinde aynı anda farklı sorularla adayların bilgileri ölçülmektedir.

Şimdi bu soru türünde dikkat edilmesi gereken iki noktaya değinelim;

 1.   Paragrafı okumaya başlamadan önce her bir soruyu sorguladığı bilgi türü açısından (kelime sorusu ise seçenekleri anlamları açısından hızlıca gözden geçirmek, şayet dilbilgisi sorusu ise hangi konuyla ilgili olduğunu (Relative / Noun Clause, Reduction (Kısaltma), Tense vs.) analiz etmek bir ön hazırlık niteliğinde olacak ve daha da önemlisi olası yanlışlara yol açabilecek olan, beynimizi hem paragrafta verilen ifadeyi hem de seçeneklerde verilen beş olası doğru yanıtı aynı anda yorumlama yükünden kurtararak bizlerin daha sağlam adımlarla doğru seçeneğe ilerlememizi sağlayacaktır. Özetle, paragrafta bulunan ifadeler ve sorularda verilen seçeneklerle aynı anda tanışmamamız gerekmektedir.
 2.   Çoğunlukla soruların sorulduğu satırlarda verilen ifadeler doğru cevaba karar vermemiz açısından yeterli verileri sunmaktadır, ancak bu veriler doğru cevap açısından yetersiz gibi görünüyorsa, bir diğer deyişle cevaba yönelik herhangi bir ipucu sunmuyor ise, bu kısıtlı bilgiye bağlı kalarak aceleci bir cevaba karar vermekten uzak durmak, biraz sabırlı olup anlamsal ya da dil bilgisel açıdan doğru cevaba yönelik önemli işaretler taşıyabilecek olan sonraki satırları analiz etmek büyük önem taşımaktadır.

Şimdi de bu değindiğimiz noktaları iki ayrı cloze test paragrafında bulunan on soru üstünde inceleyelim;

Cloze Test 1

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) —- attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) —-. But (3) —- the early 1960s, geologists (4) —- to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

1.

 1.  ability
 2. invention
 3. comprehension
 4. concern
 5. claim

2.

 1. deliberately
 2. sensibly
 3. fairly
 4. regrettably
 5. seriously

3.

 1. under
 2. by
 3. over
 4. at
 5. from

4.

 1. are beginning
 2. have begun
 3. were beginning
 4. begin
 5. would begin

5.

 1. another
 2. each other
 3. the others
 4. one other
 5. any other


Çözümler

1.

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) —-. But (3) —- the early 1960s, geologists (4) —- to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

Cevap: E

 1. ability = yetenek, beceri
 2. invention = icat, buluş
 3. comprehension = kavrayış, idrak, kapsam
 4. concern = ilgi, mesele, endişe
 5. claim = iddia, talep

Açıklama:

“1912 yılında Wegener adında bir Alman iddia etti ki …”

İsim türünde bir kelime sorusu, sorunun çözümünde ilk satırda yer alan “bildirmek / iddia etmek / açıklamak” anlamına gelen “declare” fiilini fark etmek önem taşımaktadır. Buradan hareketle metnin devamında yer alan  “Onun … sı neredeyse hiç ilgi çekmedi.”  ifadesini en doğru şekilde tamamlayan kelime E seçeneğinde verilen “claim = iddia, talep”  kelimesi olacaktır.


2.    

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) seriously. But (3) —- the early 1960s, geologists (4) —- to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

Cevap: E

 1. deliberately = bilerek / kasten
 2. sensibly = mantıklı / makul bir şekilde
 3. fairly = adil bir şekilde, oldukça
 4. regrettably = üzülerek / ne yazık ki
 5. seriously = ciddi olarak / ciddi bir şekilde

Açıklama:

Zarf türünde bir kelime sorusu, “1915’te, o (Wegener) kıtasal sürüklenme üzerine bir kitap yayımladı. Kimse onu … ye almadı.”  cümlesini en anlamlı şekilde tamamlayacak kelime E seçeneğinde yer alan “seriously” olacaktır.

 •         Ayrıca İngilizcede “Collocation (eşdizimlilik)” bir diğer deyişle (tekrarlanan birlikte kullanım yoluyla kalıplaşmış kısmen ya da tamamen sabitleşmiş ifadeler) anlamına gelen kullanımdan biri olan take something seriously = bir şeyi ciddiye almak yapısını daha önce görmüş olmak sorunun çözümünü bir hayli kolaylaştıracaktır.

3.

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) seriously. But (3) By the early 1960s, geologists (4) —- to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

Cevap: B

 1. under
 2. by
 3. over
 4. at
 5. from

Açıklama:

Bir “preposition(edat)” sorusu, bu sorunun çözümünde “by + zaman ifadesi” kullanımının “… zamanına / tarihine gelindiğinde ya da … tarihi itibariyle” şeklinde Türkçeleştirilebileceği bilgisine sahip olmak bizleri B seçeneğine yönlendirecektir.


4.

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) seriously. But (3) By the early 1960s, geologists (4) were beginning to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

Cevap: C

 1. are beginning = başlıyorlar ya da başlayacaklar
 2. have begun = başladılar ya da başlamışlardır
 3. were beginning = başlıyorlardı
 4. begin = başlarlar
 5. would begin = başlayacaktılar

Açıklama:

Bir tense sorusu. Cümle başındaki “By the early 1960s(1960’ların başı itibarıyla / 1960’ların başına gelindiğinde)” ifadesi bize bu cümlede gerçekleşen eylemlerin geçmiş zaman diliminde kaldığını göstermektedir, bu nedenle günümüze etki eden eylemler için kullanılan “Present Tense”lerden olan A, B, D seçenekleri elenir. E seçeneğindeki “would begin = başlayacaktılar” (would + V1) yapısı geçmişte gerçekleşmemiş eylemlere ya da günümüzdeki gerçekleşme olasılığı neredeyse bulunmayan hayali eylemlere atıfta bulunmak için kullanıldığından elenecek ve geriye bir kullanımı geçmişte zaman içerisinde değişim gösteren eylemleri anlatmak olan Past Continuous Tense’in bulunduğu C seçeneği doğru yanıt olacaktır.


5.

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) seriously. But (3) By the early 1960s, geologists (4) were beginning to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) each other at around two and a half centimeters a year.

Cevap: B

 1. another = başka bir / ikinci bir
 2. each other = birbirini
 3. the others = diğerleri (tanımlı isim)
 4. one other = bir diğer
 5. any other = başka herhangi bir (olumsuz yapı)

Açıklama:

Metindeki “Kıtaları … den iterek uzaklaştırmak” cümlesini en anlamlı biçimde karşılıklı eylemleri anlatmak için kullanılan “each other / birbirini” yapısının verildiği B seçeneği doğru olacaktır.Cloze Test 2

The Romantic Age in England was part of a movement that affected all the countries of the Western World. The forms of romanticism were (6) —- many and varied that it is difficult to speak of the movement as a whole. It tended to align (7) —- with the humanitarian spirit of the democratic revolutionaries. (8) —-, romantics were not always democrats and democrats were not always revolutionaries. Perhaps the (9) —- thing to say is that romanticism represented an attempt (10) —- the wonder of the world.

6.

 1. so
 2. as
 3. both
 4. neither
 5. thus

7.

 1. others
 2. them
 3. each
 4. itself
 5. themselves

8.

 1. Even so
 2. Since
 3. Accordingly
 4. In case
 5. On the contrary

9.

 1. safe
 2. safest
 3. safety
 4. safely
 5. safer

10.

 1. having rediscovered
 2. rediscovering
 3. to rediscover
 4. to have rediscovered
 5. Eon rediscovering

 

Çözümler

6.

The Romantic Age in England was part of a movement that affected all the countries of the Western World. The forms of romanticism were (6) so many and varied that it is difficult to speak of the movement as a whole. It tended to align (7) —- with the humanitarian spirit of the democratic revolutionaries. (8) —-, romantics were not always democrats and democrats were not always revolutionaries. Perhaps the (9) —- thing to say is that romanticism represented an attempt (10) —-the wonder of the world.

Cevap: A

 1. so
 2. as
 3. both
 4. neither
 5. thus

Açıklama:

Sorunun çözümünde sıfat ya da zarflarla beraber kullanılan Türkçeye (öylesine … ki / o kadar … ki) şeklinde çevrilen (so + sıfat / zarf + that + cümle) yapısı hakkında bilgi sahibi olmak bizleri A seçeneğini yönlendirecektir.

 •         Romantizmin türleri o kadar çok ve çeşitliydi ki …

7.

The Romantic Age in England was part of a movement that affected all the countries of the Western World. The forms of romanticism were (6) so many and varied that it is difficult to speak of the movement as a whole. It tended to align (7) itself with the humanitarian spirit of the democratic revolutionaries. (8) —-, romantics were not always democrats and democrats were not always revolutionaries. Perhaps the (9) —- thing to say is that romanticism represented an attempt (10) —- the wonder of the world.

Cevap: D

 

 1. others = diğerleri
 2. them = onları / onlara… (Nesnel zamir)
 3. each = her bir
 4. itself = kendisi (3. tekil şahıs dönüşlü zamir)
 5. themselves = kendileri (3. çoğul şahıs dönüşlü zamir)

Açıklama:

Sorunun çözümünde ilgili cümlenin “it” öznesiyle başladığına dikkat etmek ve Türkçesi “hizalamak, aynı hizaya / düzeye getirmek” olan (align) fiilinin anlamına hakim olmak bizleri D seçeneğine yönlendiren unsurlardan olacaktır.

 •         (Romantizm) kendisini demokratik devrimcilerin insancıl ruhuyla aynı hizaya getirme eğilimindeydi.

8.

The Romantic Age in England was part of a movement that affected all the countries of the Western World. The forms of romanticism were (6) so many and varied that it is difficult to speak of the movement as a whole. It tended to align (7) itself with the humanitarian spirit of the democratic revolutionaries. (8) Even so, romantics were not always democrats and democrats were not always revolutionaries. Perhaps the (9) —- thing to say is that romanticism represented an attempt (10) —- the wonder of the world.

Cevap: A

 1. Even so = yine de / buna rağmen / öyle olsa bile
 2. Since = 1) çünkü / İçin / – den dolayı 2) – den beri
 3. Accordingly = dolayısıyla / bu doğrultuda / buna göre
 4. In case = -olursa diye
 5. On the contrary = tam aksine / bilakis

Açıklama:

Soruda boşluk öncesi ve sonrasındaki cümleyi aralarındaki anlamsal ilişki açısından en uygun biçimde bağlayan ifade sorgulanmıştır.

“It tended to align itself with the humanitarian spirit of the democratic revolutionaries. Even so, romantics were not always democrats and democrats were not always revolutionaries.”

“O (Romantizm) kendisini demokratik devrimcilerin insancıl ruhuyla aynı hizaya getirme eğilimindeydi. Yine de, Romantikler her zaman demokratlar değildi ve demokratlarda her zaman devrimciler değildi.”

Yukarıdaki cümleler aralarında anlamsal açıdan bir zıtlık ilişkisi sezdirdiğinden bu iki cümleyi en uygun şekilde “yine de / buna rağmen / öyle olsa bile” şeklinde Türkçeleştirilen “Even so” ifadesi bağlayacaktır.


9.

The Romantic Age in England was part of a movement that affected all the countries of the Western World. The forms of romanticism were (6) so many and varied that it is difficult to speak of the movement as a whole. It tended to align (7) itself with the humanitarian spirit of the democratic revolutionaries. (8) Even so, romantics were not always democrats and democrats were not always revolutionaries. Perhaps the (9) safest thing to say is that romanticism represented an attempt (10) —- the wonder of the world.

Cevap: B

 1. safe
 2. safest
 3. safety
 4. safely
 5. safer

Açıklama:

Sorunun çözümünde bir parça gramer bilgisi ve çoğunlukla olduğu gibi bizden istenen kısmın Türkçe karşılığı sorunun çözümünde önem taşıyacaktır.

İngilizcedeki “Articles (Tanımlık)”lardan biri olan “the” önceden belirtilmiş isimlere gönderme yapmanın yanı sıra, sıfatlarla birlikte çoğunlukla iki popüler kullanımla karşımıza çıkmaktadır, bunlardan

ilki;

 •         with Superlative Adjectives (En üstünlük belirten sıfatlarla)

the + most + sıfat + isim

the + sıfat – est / – iest + isim

ikincisi;

 •         The + Comparative Adj.(Üstünlük belirten sıfat) … , the Comparative Adj … .

Türkçeye “ne kadar … , o kadar …” biçiminde çevrilen ikili kullanımdır.

Bu bilgiler doğrultusunda B ve E seçenekleri arasında kalırız, ancak E seçeneğindeki “comparative” yapıda bulunan (safer) sorunun geçtiği kısımda ikili bir kıyas durumu olmadığı ve anlamca da uygun olmadığı için (Söylenecek daha kesin şey) elenir ve geriye “superlative” yapıda bulunan B seçeneği kalır.

 •         Söylenecek en kesin(safest) şey..

10.

The Romantic Age in England was part of a movement that affected all the countries of the Western World. The forms of romanticism were (6) so many and varied that it is difficult to speak of the movement as a whole. It tended to align (7) itself with the humanitarian spirit of the democratic revolutionaries. (8) Even so, romantics were not always democrats and democrats were not always revolutionaries. Perhaps the (9) safest thing to say is that romanticism represented an attempt (10) to rediscover the wonder of the world.

Cevap: C

 1. having rediscovered
 2. rediscovering
 3. to rediscover
 4. to have rediscovered
 5. on rediscovering

Açıklama:

Bir Gerund / Infinitive (Fiilimsi) sorusu. İngilizcede amaç bildiren (- mek / – mak için anlamını sezdiren) ifadeleri “to infinitive” (to + V1) yapısı takip eder.

Boşluk öncesindeki (attempt / girişim, teşebbüs) ismi de anlamı bakımından amaç ifade ettiğinden (-mek / -mak için olan girişim, teşebbüs) yukarıda bahsedilen mantığa uymaktadır.

“Romanticism represented an attempt to rediscover the wonder of the world.”

“Romantizm dünyanın mucizesini yeniden keşfetmek için olan bir girişimi temsil ediyordu.”


YDS, YÖKDİL ve LYS-5’te karşılaşılan diğer soru türleri için yazılarımız devam edecek.

Diğer konulara ulaşmak için aşağıdaki başlıklara tıklayabilirsiniz.

Cloze Test – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #1

Cümle Tamamlama – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #2

YDS ve YÖKDİL için Çeviri Teknikleri: EN-TR – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #3

YDS ve YÖKDİL için Çeviri Teknikleri: TR-EN – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #4

Bu örneklerin ve kuralların yer aldığı tüm teknikleri, Soru Çözüm Paketimizde ve Soru Çözüm Paketinin yer aldığı üst paketlerimiz olan YDS Hazırlık Paketi ve LYS-5 Hazırlık Paketi‘nde bulabilir ve bu paketlere kayıt olduğunuzda size gönderilen sınav hazırlık kitaplarında da çok fazla örneğin yer aldığını göreceksiniz.

3 thoughts on “Cloze Test Soruları Nasıl Çözülür?

 1. Anonim dedi ki:

  teşekkürler

 2. seçil yöndem dedi ki:

  çok teşekkürler çok faydalı oldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Solve : *
12 ⁄ 4 =